1956 yılında Mc Carthy, Minsky, Shannon ve Rochester tarafından gerçekleştirilen çalışma sürecinde yapay zeka adını ortaya atan Mc Carthy,yapay zeka isminin babası olarak nitelendirilebilir.

Farklı yapay zeka akımları – Sembolik ve Sibernetik yapay zeka

Sembolik ve Sibernetik yapay zeka çalışmaları, farklı akımlar olmasına karşın iki akım da başlangıçta kötü bir kaderle karşılaşmış ve her iki tarafta da çalışmalar beklendiği gibi sürdürülememiştir. Sembolik yapay zeka çalışmalarında robotlar insanların sorularına beklenen tepki ve cevapları tam olarak veremezken, Sibernetik yapay zeka tarafında ise yapay sinir ağlarının bekleneni vermemesi, iki taraftaki çalışmaların tam anlamı ile başarılı olamadığını ortaya koymuştur.

Başarısızlıklar yapay zeka çalışmalarını etkiledi mi?

Yapay zeka, farklı taraflarda geliştirilen Sembolik ve Sibernetik yapay zeka çalışmalarında yaşanan başarısızlıklar sonrasında, farklı dallar ve düşünceler yerine tek bir amaç ile devam edecek uzman yapay zeka çalışmalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Uzman yapay zeka kavramı, yapay zeka çalışmalarını hareketlendirmiş olsa da, ortaya çıkan yapay zeka ürünlerinin, üzerinde çalışılan şey hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması durumu, çeşitli sorunları beraberinde getirmiş.

Fakat ortaya çıkan sorunlara akılcı çözümler getiren yapay zeka geliştiricileri, yapay zekayı ticari seviyeye ulaştırmayı başarmışlar ve ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan yapay zeka endüstrisi ile milyar dolarlık cirolar elde edilmesi, çalışmaların başarılı sonuçlandığını göstermiş.

Dilin yapay zeka için önemi nedir?

Yapay zeka çalışmalarında son dönemde gerçekleşen gelişmeler ise dilin önemini ortaya koymuştur. Antropoloji yani İnsan Bilimi çalışmalarının gösterdiği üzere, insanlar dil ile düşünüp, çeşitli fonksiyonlar ortaya koyduğu için, son yıllarda yapay zeka çalışmalarında da dil ön planda tutulmaya başlanmış. Daha sonra Sembolik yapay zeka çalışmalarını destekleyenlerin de arkasında durduğu dil çalışmaları ile çeşitli yapay zeka işaretleme dilleri ortaya çıkmış. Günümüzde Sembolik yapay zeka geliştiricileri tarafından sürdürülen yapay zeka çalışmaları, yapay zeka dillerinden de faydalanılarak, konuşabilen robotların dahi ortaya konulmasını sağladı.

Tags: